میکسر (Mixer)

slide-f4fec89

میکسر (Mixer)

در فرآیند تولید گندله خام یکی از مراحل، پیش رو میکس کردن کنسانتره آهن و بنتونیت در درصد وزنی مشخص و مقدار رطوبت معین می باشد. دستگاه میکسر، کنسانتره ای با وزن مشخص و رطوبت اولیه را به همراه بنتونیت و آبی که به صورت پودر به آنها اضافه می شود، تا مقدار رطوبت نهایی از پیش تعیین شده، با یکدیگر میکس می کند. پس از پایان فرآیند میکس دستگاه به حالت تخلیه در آمده و محصول را روی نوار نقاله تخلیه می کند تا ادامه فرآیند تولید گندله خام ادامه یابد.

  • طراحی شده طبق آخرین استانداردهای تعریف شده در فرآیند میکس مواد
  • طراحی شده طبق آخرین نسخه میکسر های استفاده شده در صنایع گندله سازی
  • استفاده از دیگ استیل با خاصیت ضد سایش و ضد خوردگی
  • استفاده از تیغه های ضد سایش و خوردگی
  • قابلیت تخلیه و تمیزکار اسان
  • توانایی اندازه گیری میزان رطوبت در هر لحظه با استفاده از روش های جدید و اطمینان بالا
scan this qr code with your mobile device
question