پایلوت پلنت گندله سازی (Pelletizing Pilot Plant )

slide-2feca5b

نام محصول:

پایلوت پلنت گندله سازی(Pelletizing Pilot Plant )

توضیحات محصول:

پایلوت پلنت گندله سازی، فرآیند تولید گندله در ابعاد آزمایشگاهی را انجام می دهد. فرآیند پایلوت پلنت گندله سازی کاملا اتوماتیک و بسیار شبیه به خط تولید گندله سازی به دو روش آلیس چالمرز و لورگی می باشد.

scan this qr code with your mobile device
question