دیسک میل (Vibratory Disc mill)

نام محصول:

دیسک میل(Vibratory Disc mill)

توضیحات محصول:

  • آسیاب به کمک ضربه و سایش
  • مدت زمان عملکرد ۱ – ۳ دقیقه
  • حرکت دیسک ها به کمک ارتعاشات افقی دوار
  • دارای عملکرد سریع
  • اندازه دانه ی اولیه : کمتر از ۵ mm
  • اندازه ی دانه ی نهایی: کمتر ا ز ۱۵۰ μ
scan this qr code with your mobile device
question