دستگاه نمونه گیر از روی کامیون

 

نمونه برداری از روی کامیون به طور تصادفی جهت بررسی و تست های آزمایشگاهی. امکان نمونه برداری با نفوذ در مواد با خواص مختلف مانند: گندله ، آهک ، آهن اسفنجی ، کنسانتره و… نفوذ نمونه بردار تاکف قسمت بار کامیون براساس استاندارد ISO3082

scan this qr code with your mobile device
question