دستگاه سمپلر یا نمونه گیر اتوماتیک از روی نوار

دارای نمونه گیر اولیه ، ثانویه ، ویبراتور ، برگشت مازاد و نمونه اصلی.

جریان گندله مطابق با استاندارد ISO3082 به صورت کاملا تصادفی نمونه گیری می شود.

scan this qr code with your mobile device
question