تقسیم کننده دستی (Riffle splitter)

slide-2feca5b

نام محصول:

تقسیم کننده دستی (Riffle splitter)

توضیحات محصول:

دستگاه تقسیم کننده دستی،برای تهیه نمونه برای استفاده در آزمایشگاههای آنالیز شیمیایی و فرآوری مورد استفاده قرار می گیرد و در سه اندازه با فاصله صفحات جدا کننده ۶، ۲۰ و ۵۰ میلی متر جهت تقسیم بازه گسترده ای از مواد طراحی شده است.

scan this qr code with your mobile device
question