تقسیم کننده اتوماتیک گندله Auto divider

slide-2feca5b

نام محصول:

تقسیم کننده اتوماتیک گندله (Auto divider)

توضیحات محصول:

دستگاه نمونه گیر گندله مسئولیت نمونه برداری تصادفی با درصد نمونه دلخواه را برعهده دارد و با ابعاد بسیار مناسب (ارتفاع و عرض) برای ورود سطل گندله طراحی گردیده است.

scan this qr code with your mobile device
question