تست چسبندگی (Clustering test)

slide-2feca5b

نام محصول:

تست چسبندگی (Clustering test )

توضیحات محصول:

این دستگاه برای احیا شوندگی تحت بار و اندازه گیری میزان چسبندگی آهن اسفنجی در شرایط آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO 11256 طراحی شده است.

 

 

scan this qr code with your mobile device
question