تست سرند دوار (Pellet Sieve)

slide-2feca5b

نام محصول:

سرند دوار(Pellet Sieve)

توضیحات محصول:

گندله های پخته شده توسط سرند دوار دانه بندی می شود.

 

scan this qr code with your mobile device
question