تست بلین Blain test

نام محصول:

تست بلین (Blain test)

توضیحات محصول:

این دستگاه بر اساس استاندارد ISO 10070 برای تعیین میزان نفوذ پذیری هوا در بستر پودر به روش فیشر به صورت اتوماتیک طراحی شده است.

۱.محاسبه میزان افت فشار جریان هوای پایدار در حین عبور از بستر پودر

۲.محاسبه زمان لازم برای عبور حجم مشخص هوا از بستر پودر

در روش اول که اصول کار دستگاه بلین اتوماتیک شرکت پایا صنعت نیز می باشد با محاسبه اختلاف فشار هوای گذرنده از بستر پودر و دبی با استفاده از معادلات Kozeny-Carman سطح مخصوص پودر محاسبه میگردد.

scan this qr code with your mobile device
question