ایرجت (Air Jet)

slide-2feca5b

نام محصول:

ایرجت(Air Jet Test)

توضیحات محصول:

این دستگاه مجهز به یک نازل شیار دار چرخشی می باشد که به دلیل ایجاد اختلاف فشار در دو طرف الک، عمل غربالگری صورت می پذیرد و ذرات عبوری از الک به دستگاه مکنده منتقل می شود، از جمله ویژگی های این دستگاه می توان به قابل تنظیم بودن حرکت نازل، سرعت چرخش و … اشاره کرد.

scan this qr code with your mobile device
question